Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HeartPartner AB

"Vi gör din arbetsplats tryggare!"

Service och funktionskontroll av hjärtstartare!

Hjärtstartaren ska fungerar år efter år - därför rekommenderar vi återkommande service av hjärtstartaren och uppdatering av kompetens med regelbundna intervaller varje eller vart annat år - service kan till exempel innehålla följande:

  • Utbytessystem = alltid fungerande utrustning på plats
  • Kontroll på utbytesintervaller av elektroder i elektroniskt system
  • Kontroll på utbytesintervaller av batterier i elektroniskt system
  • Plombering av hjärtstartaren för att underlätta vid tex systematiskt arbetsmiljöarbete och egenkontroll av hjärtstartaren
  • Etiketter som anger installationsdatum av elektroder och batteri samt säkerställer trygg och kostnadseffektiv drift.
  • Skyltar och dekaler för att ange var i lokalerna hjärtstartare
  • Etiketter för att ange på utrymningsplanen att hjärtstartare finns i lokalerna
  • Snabb och trevlig service på plats vid behov
  • Lagerhållning av reservdelar
  • Uppföljning av kompetensbehov i hjärt-lungräddning

Öppetider:

Mån - Fre: 9 – 17

Lör - Sön: Stängt

Skylt som anger var hjärtstartare finns placerad